maandag 20 januari 2020

Presentatie Futuristisch Ontwerp op 25 februari a.s. in Winsum / 8 Januari 2020 / via Anton Teuben


Presentatie Futuristisch Ontwerp op 25 februari a.s. in Winsum
8 Januari 2020 / via Anton Teuben

Op 25 februari a.s. zal het futuristische plan van Anton Teuben gepresenteerd worden. Het ontwerp voor het Bobenco terrein is gebaseerd op de historie van Winsum en deOp 25 februari a.s. zal het futuristische plan van Anton Teuben gepresenteerd worden. Het ontwerp voor het Bobenco terrein is gebaseerd op de historie van Winsum en de ontdekkingen en ervaringen van vele Groningers. Teven wordt tijdens deze avond het startsein gegeven voor de nieuwe Tour door Noord Nederland ‘Lichtjes boven Groningen’. ontdekkingen en ervaringen van vele Groningers. Teven wordt tijdens deze avond het startsein gegeven voor de nieuwe Tour door Noord Nederland ‘Lichtjes boven Groningen’.

zondag 19 januari 2020

Boodschap 10 van Meesters van Andromeda /18 Januari 2020 / Via Marjo van KnippenbergBoodschap 10 van Meesters van Andromeda
18 Januari 2020 / Via Marjo van Knippenberg

Nu wij op de hoogte zijn van jullie wil mee te werken aan het herscheppen van de aarde naar een aarde zijnde, die jullie in staat stelt te groeien naar je werkelijk Zijn, willen wij jullie vragen je aandacht te richten op allen, die nu hulpbehoevend onderdeel zijn van landen waar rampen en tegenspoed heerst.

Wij willen jullie nu vragen deze tijdens je meditatie te begeleiden met jullie kracht en liefde, hun toewensend deze periode in hun leven te doorstaan in het weten dat deze periode spoedig ten einde komt en weer ruimte biedt om in verbondenheid weer in vrede en liefde een veilig thuis te ervaren op aarde.

Weet, dat ook persoonlijke ongenoegens momenteel aan de orde zijn om oude pijnen, smarten en ervaringen te overwinnen. Onderga het in het weten dat dit leidt tot een werkelijk Zijn van jezelf.

maandag 6 januari 2020

Lezing over de boodschappen van de Meesters van Andromeda Donderdag 9 Januari 2020 om 20.00 te Valkenburg


Lezing over de boodschappen van de Meesters van Andromeda

Donderdag 9 Januari 2020 om 20.00 te Valkenburg

Marjo van Knippenberg zal deze avond verzorgen met haar nieuwe verhaal van de Andromedanen. Zij is kunstenares, zelf Andromedaan en heeft als levenstaak op zich genomen ons over de Andromedanen te vertellen. Tevens heeft ze vele mooie schilderingen gemaakt en gebundeld. Zo ontstonden de kaarten die je kunt gebruiken voor je persoonlijke groei! Hierbij zit een handleiding met de titel: In Wezen bij Jezelf. Ze heeft nog een ander boekje met beschrijvingen gemaakt voor diegenen die interesse hebben in het belang van de nieuwe aarde.
Haar lezingen zijn altijd respectvol en liefderijk. Iets wat je eenieder gunt.
                            
Locatie: Hotel Le Baroudeur, Valkenburg
Entree 10 euro (inclusief 1 gratis consumptie), inschrijven t/m 1 januari 202

https://inwezenbijjezelf.nl/


zondag 5 januari 2020

Boodschap 9 van Meesters van Andromeda 4 Januari 2020 / Via Marjo van Knippenberg


Boodschap 9 van Meesters van Andromeda
4 Januari 2020 / Via Marjo van Knippenberg

Nu, het nieuwe jaar is ingegaan, is het al noodzakelijk voorbereidingen te treffen die het mogelijk maken in volle kracht en met veel liefde het jaar te doorstaan op een liefderijke manier.

Nog in de ban zijnde van de vele feestdagen treden we nu weer het ritme tegemoet wat de maatschappij ons oplegt.

Wees bereid aandacht te schenken aan dat wat jouw hart je ingeeft, laat de tredmolen van de vaste gewoontes je niet zodanig in de greep hebben dat je voorbij gaat aan dat wat je werkelijk bent.

Neem dagelijks een half uurtje voor jezelf en ga hierin na wat jij in de afgelopen dag als prettig ervoer. Doe dit bewust, enkel gericht op je positieve ervaringen en gevoelens.
Word dan gewaar dat je door het bewust worden van de mooie momenten deze een belangrijke plaats innemen in je gedachtewereld.

maandag 30 december 2019

2020-01-01 – Aardse en buitenaardse samenwerking / Door Micha

2020-01-01 – Aardse en buitenaardse samenwerking
Door MichaDit artikel mag – geheel of gedeeltelijk – worden verspreid.

Alles is er al
Nu nog op de juiste plaats
Geen toekomst voorspellen. Maar toekomst creëren.
Alleen. Samen met anderen. Samen met buitenaardsen.

Alles op de juiste plaats
Van hetzelfde bestaat hier momenteel tegelijkertijd schaarste en overvloed.
Gebrek aan brandstof naast opwarming door teveel energie.
Gebrek aan grondstof naast vervuiling door teveel materie.
Extreme armoede naast onbetamelijke rijkdom.
Werkloosheid naast onvervulbare vacatures.
Alles is er al.
Maar ongunstig verdeeld.
Mede dankzij gebrekkige communicatie en transport.

Alles is er al
Alleen weten we dit nog niet altijd. Soms dankzij moedwillige geheimhouding.
Wetenschappelijke ontdekkingen en technologische ontwikkelingen verlopen thans wonderlijk snel. Veel hiervan is blijkbaar doorgestoken kaart. Maar de roep om transparantie wordt steeds sterker. Al is voor openbaarmaking soms extra tijd nodig. Overhaasting kan rampzalige chaos opleveren. Vooral wat betreft buitenaardse samenwerking. Die al langer dan de mensheid zou bestaan.
Gelukkig duurt het eerder jaren dan tientallen jaren voordat verdere disclosure verantwoord is.
Problemen, waarmee wij wanhopig worstelen, hebben kosmische bondgenoten allang opgelost. Het is aan ons om zulke oplossingen op onze eigen manier vorm te geven en toe te passen. Hieronder – met veel fantasie – enkele voorbeelden van interplanetaire projecten.

Magneetzweeftransport
Voorzichtig zijn we begonnen met magneetzweefvervoer. Sneller, veiliger en slijtvaster dan op wielen. Bij ons hangen voertuigen meestal aan rails. Maar elders zit het voortstuwingsmechanisme onderaan. En zweven treinen ook in geboorde tunnels of op maaiveld. Zij het altijd met ongelijkvloerse kruisingen.
Zulke treinbanen zijn onopvallend inpasbaar. Zelfs in natuurgebieden en in krappe monumentale steden. In Nederland volstaan topsnelheden van maximaal 1000 km per uur. Dus net onder de geluidsbarrière.
Traject tussen Eindhoven Airport en Lelystad Airport. Haltes in Schiphol Airport en tussenliggende steden. Aan elke kant te verlengen naar het buitenland. Bijvoorbeeld via Groningen naar Duitsland en Scandinavië  Eerstgenoemde vliegvelden worden dan omgevormd tot Eindhoven Spaceport en Lelystad Spaceport.zondag 22 december 2019

Boodschap 8 van Meesters van Andromeda 22 December 2019 / Via Marjo van Knippenberg


Boodschap 8 van Meesters van Andromeda
22 December 2019 / Via Marjo van Knippenberg

Deze keer willen wij jullie vragen om in overeenstemming met hetgeen gebeurd in de maatschappij een conclusie te trekken over datgene wat jullie graag anders zouden willen zien.

Formuleer voor jouzelf en eventuele vrienden of andere betrokkenen binnen jouw kring een doelstelling waarin je omschrijft op welke wijze jij je inzichten in het maatschappelijk gebeuren vorm wilt geven.

Als je dit omschreven hebt, lees dan nogmaals kritisch je doelstelling na en laat het niet na nog veranderingen ter verduidelijking aan te brengen.

Als het voor jou mogelijk is dit binnen jouw kring te verspreiden, wacht dan hun mening af, wellicht komen er nog waardevolle aanvullingen.

Als je 100 % tevreden bent over je opbouwende visie op de toekomst gericht, richt dan dagelijks in volle concentratie je aandacht gedurende 15 minuten op deze door jouw omschreven doelstelling, en vraag om alle ondersteuning vanuit het hemelrijk voor jouw doel. Doe dit in gezamenlijkheid met gelijkgestemden, opdat jullie creëerende kracht dan van een onschatbare waarde zal zijn.

zondag 8 december 2019

Boodschap 7 van Meesters van Andromeda / 8 December 2019 / Via Marjo van Knippenberg


Boodschap 7 van Meesters van Andromeda
8 December 2019 / Via Marjo van Knippenberg

Graag willen wij jullie, lichtwerkers, laten weten op welke wijze wij jullie bijdrage ervaren nu jullie op hoogte blijven via deze nieuwsbrief.

Nu, gesteund door jullie, leiden wij jullie licht, liefde en jullie kracht, ontstaan door jullie liefdevolle gedachtekracht, naar degenen die onze en jullie hulp als het meest dringend benodigen.

Weet, dat jullie intentie, gericht op het zuiveren van de aarde, en daarmede de bewoners van de aarde de gelegenheid biedend hun Goddelijke Plan te voltooien, wij alreeds de veranderingen bemerken in het bestel dat de aarde verbindt met het heelal.

Nu,nog niet merkbaar op aarde,zal de zuivering stapsgewijs doorgevoerd geraken in samenwerking met jullie. Richt je aandacht op het wereldgebeuren, wat voor jou het meest urgent is, en formuleer in zuiverheid jouw wens voor deze hulpbehoevenden.